Livsmod. Livsmening. Livskunskap.

Fler böcker från samma kategori

Kryddad olja

Ylva Eggehorn

Maria Magdalena, Hanna, Hagar, Dina, Ester, Rut m fl -- berättelserna om kvinnorna i Bibeln är övervuxna av generationers och kulturers föreställningar. Författaren Ylva Eggehorn porträtterar bibliska kvinnor från en helt annan tid, men med liv som fortfarande kan utmana och beröra.<br /><br />Författaren skriver själv i förordet:<br /> Jag har inte glömt att de kommer från en annan tid och en annan kultur än min egen. Ibland kan jag känna en rysning av främlingskap när jag tar del av berättelserna . Ett och annat kommer jag antagligen aldrig att förstå. Det finns polemik och dolda associationer som antagligen var glasklara för dem som tog del av dem från början, men som gått förlorade för oss. Det är svårt att se vad som verkligen står där. Det är också svårt att få syn på sin egen blick, och att känna av de blinda fläckarna i ens egen tid. Ögat ser allt, utom sig självt.<br /> Men jag tar risken att skriva om de här kvinnorna, för de berör mig.<br />
Läs mer