Livsmod. Livsmening. Livskunskap.

Fler böcker från samma kategori

Guds språk

Francis S. Collins

Att tro både på Gud och på vetenskapen behöver inte vara någon motsättning. Francis S Collins kartläggning av människans gener styrker argumenten för en evolution och för Gud. Läs mer

Söka och finna Gud i allt

James Martin

Ignatius av Loyola som grundade jesuitorden är känd för sin praktiska andlighet han ägnade mycket energi åt att förklara hur en människa kan finna och följa Gud i allt i livet. Fader James Martin går 500 år senare i hans fotspår. Vägen leder in i en tillvaro där Gud är med i varje ögonblick och påverkar alla vardagens beslut, attityder, planer och reaktioner. Läs mer

Missionens historia genom 2000 år

Carl-Erik Sahlberg

En studiebok för alla som är intresserade av missionens historia och som vill ta lärdom av kristendomens väg fram till idag. Läs mer