Livsmod. Livsmening. Livskunskap.

Om Libris förlag

Libris Media grundades 1952, men verksamheten har pågått sedan 1930-talet. Vår utgivning omfattar skönlitteratur och facklitteratur, och kännetecknas av vår kvalitet och fokus på existentiella frågor.
Vi ger ut fackböcker inom samhälle, psykologi och teologi. Libris Media ägs av den norska mediakoncernen Mentor Medier.

Vår vision är att ge ut böcker som ger livsmod, livsmening och livskunskap.