Livsmod. Livsmening. Livskunskap.

JUNIJULI

Torp 1723 juni
Britta Hermansson
Maria Ledstam, Jenny Pettersson, Hanna Wärlegård och Eleonore Gustavsson (Nellynätverket)
Fredrik Wenell, Isak Spjuth och David Fiske
Mikael Tellbe
Egil Svartdahl

Lapplandsveckan 30 juni – 7 juli
Ulrica Stigberg
Daniel Alm

Hönökonferensen 6–14 juli
Åsa Molin
Magnus Malm

Gullbrannagården
Britta Hermansson
Egil Svartdahl