Livsmod. Livsmening. Livskunskap.

Alla böcker från Anders Ekenberg

Nya testamentet på grekiska och svenska

Anders Ekenberg

2011, Inbunden

Nya testamentet på grekiska och svenska vill stimulera läsning av Bibel 2000 genom att göra det lättare och smidigare att konsultera grundtexten. Den blir ett värdefullt redskap för studenter, för de präster och pastorer som har studerat nytestamentlig grekiska och för den som är intresserad av bibelöversättningsfrågor. Läs mer...