Maria König

Mia König är teolog och programutvecklare. Aktiv i Söderhöjdskyrkan, Stockholm.