Livsmod. Livsmening. Livskunskap.

Alla böcker från Claes Bengtsson

Bibelintro

Claes BengtssonGreger Andersson

2003, Inbunden

Bibelintro vill hjälpa såväl den nyfikne nybörjaren som den vanlige bibelläsaren att upptäcka Gamla och Nya testamentet.

Varje bibelbok presenteras här kortfattat och kärnfullt och förutsätter inga egentliga fackkunskaper. Bibelintro vill ge mod och lust att läsa vidare i texter som faktiskt gör anspråk på att förmedla tidlösa sanningar.
Läs mer...