Livsmod. Livsmening. Livskunskap.

Göran Gyllenswärd

Göran Gyllenswärd är legitimerad psykolog och psykoterapeut.

Han driver idag egen verksamhet, men har tidigare arbetat många år på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris, där han startade projektet Barn i sorg. Han har också varit verksamhetschef på Mottagningen för sörjande i Stockholm och har skrivit ett flertal böcker om sorg och sorgebearbetning.

På Libris utkommer hösten 2015 En bro till framtiden – Om förlust och bearbetning.