Livsmod. Livsmening. Livskunskap.

Martin Luther King

Martin Luther King hade en dröm. Men han dog för hastigt för att hinna skriva boken om sitt liv.

Hans självbiografi, utgiven på Libris, består av texter hämtade från brev, tal, predikningar, manuskript och böcker. Han skrev dem i jag-form – detta är hans liv presenterat från hans egen horisont. Han skildrar ett samhälles utveckling och berättar om sin samtids politiskt infl ytelserika: J F Kennedy, Malcolm X , Lyndon B Johnson, Mahatma Gandhi och Richard Nixon.

Biografin är sammanställd av Clayborne Carson i samarbete med Martin Luther Kings fru, Coretta Scott King.


Alla böcker från Martin Luther King

Martin Luther King

Martin Luther KingClayborne Carson

2013, Pocket

King dog för tidigt för att hinna skriva sina memoarer. Genom att Clayborne Carson sammanställt material från hans brev, tal, predikningar, dagböcker och manuskript har nu för första gången en självbiografi kommit ut auktoriserad av hans egen familj. Skriven i jag-form blir den Kings liv från hans egen horisont, med en rad nya infallsvinklar. Läs mer...