Livsmod. Livsmening. Livskunskap.

Alla böcker från Nouwen

Med hela ditt hjärta

Laird Nouwen Christensen

2007, Inbunden

Andlig vägledning handlar om att bekräfta sin djupaste längtan efter mening. Då måste alla vardagens upplevelser - glädje, ensamhet, osäkerhet, tvivel liksom vårt behov av tröst stöd och kärlek - uppfattas som betydelsefulla, förklarade den andliga vägledare Henri Nouwen. Läs mer...