Livsmod. Livsmening. Livskunskap.

Om Libris förlag

Bokförlaget Libris grundades 1952, men verksamheten har pågått sedan 1910-talet. Vår utgivning omfattar skönlitteratur, facklitteratur samt barnböcker, och kännetecknas av vår kvalitet och fokus på existentiella frågor. Vi ger ut fackböcker inom samhälle, psykologi och teologi. Libris Media ägs av den norska mediakoncernen Mentor Medier.

Vår vision är att ge ut böcker som ger livsmod, livsmening och livskunskap.