Livsmod. Livsmening. Livskunskap.

Välkomna varandra!

Vi hoppas att boken ska kunna ge ett underlag för goda samtal. Vill du fortsätta samtalet i din församling, bönegrupp eller liknande
och önskar bjuda in någon av författarna, nås de på nedan adresser: 

Lisa Arlbrandt: lisa.arlbrandt@wwf.se
Anna Berndes: anna.berndes@immanuelskyrkan.se
Anders Camenius: andersc@ekho.se
Björn Cedersjö: bjorn@cedersjo.se
Lena Frisell: lena@frisell.se
André Jakobsson: andre@savar.se
Niclas Öjebrandt: niclas@ojebrandt.se

 

TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Samtalsmaterial för studiecirklar finns för nedladdning HÄR.
För den som vill läsa mer om Bibeln, homosexualitet och samkönade relationer rekommenderas:


Om du är mer intresserad av etiska perspektiv och församlingsfokus rekommenderas följande:


När det gäller frågan om samarbete med kristna i andra länder och mission rekommenderas:


Slutligen för den som vill läsa mer om erfarenheten av att vara kristen och homosexuell:

 

UTDRAG UR BOKEN:

”Frågan om homosexuella och samkönade relationer i församlingen handlar inte om huruvida Bibeln är viktig eller inte. Tvärtom.
Det är för att Bibeln är viktig som frågan istället handlar om hur vi tolkar och förstår den”
, skriver Robert Eriksson, pastor och församlingsföreståndare.

”Vi inte bara kan prata. Vi behöver göra det. För i så många av världens länder riskerar man att fängslas, piskas eller dödas om man är en hbtq-person”, skriver Lisa Arlbrandt, mångårig handläggare på PMU och Svenska missionsrådet.

”Liknande diskussioner om bibeltolkning under senare tid har funnits både när det gäller kvinnans roll i församlingen och frågan om kvinnor kan vara pastorer och församlingsföreståndare. Tidigare diskuterades frågan om hur kristna ska förhålla sig till slaveri. När frågan nu ställs om hur homosexualitet och samkönade relationer ska bedömas är denna mångfald av bibeltolkning och förändringar i övertygelser historiska erfarenheter att påminnas om och ta hjälp av", skriver Björn Cedersjö, direktor på Sveriges kristna råd.