Anna Pella har för andra året utsetts till Folke Bernadotte Stiftelses stipendiat 2021

Stiftelsen ser med stor glädje fram emot ännu ett innehållsrikt år tillsammans med Anna Pella som vår stipendiat. Valet var lätt med tanke på hur hon använt 2020 års stipendium.

Under föregående år har hon över förväntan lyckats uppmärksamma och sprida kunskap om barns rätt att uttrycka sina känslor och tankar. Hon har också satt fokus på den utsatthet som barn med funktionsnedsättning och deras familjer ofta befinner sig i. Med det syftet har Anna bland annat använt stipendiet till att ge landets samtliga socialtjänstförvaltningar sin barnbok ”Operation vän i nöd”.

Årets stipendium finns det redan planer för. En sådan är att boken ”Operation slutstirrat”, den första i bokserien Funkisfamiljen, blir utgångspunkt för en teaterföreställning producerad av Torgteatern i samarbete med Anna Pella.

Föreställningen syftar till att lyfta fram barns perspektiv på livsviktiga frågor som utanförskap och inkludering och genom det väcka eftertanke och insikt hos publiken, bland andra grundskoleelever i åldrarna 6 – 9 år. En angelägen målgrupp anser stiftelsen.

I Annas och Torgteaterns samarbete med teaterföreställningen är Folke Bernadottestiftelsen angelägen om att barn deltar som medaktörer i processen, att barns egna idéer och förslag får utrymme i genomförandet.

Att synliggöra barns perspektiv på livsviktiga frågor kan bidra till att barns status som kompetenta människor höjs, något som stiftelsen vill medverka till.

Anna arbetar till vardags som journalist med inriktning mot familjeliv och funktionsnedsättning. Hennes debutbok När du ler stannar tiden (Libris 2017) är en samling av hennes dagboksanteckningar dedikerade till dottern Agnes som föddes med en svår hjärnskada. Författarskapet har lett till att Anna är en efterfrågad föreläsare inom vård, omsorg och habilitering för barn med svåra funktionsnedsättningar.