Åsa Molin

Åsa Molin bor i Örebro. Hon har teol.kand från Örebro Missionsskola och Linköpings Universitet och arbetar som lärare på Örebro Missionsskola och Akademi för Ledarskap och Teologi.

På Libris har hon utkommit med böckerna Och hjärtat vänder sig om (2005) och Himlen omfamnar jorden (2007).

Våren 2015 utkom boken Söndag – gudstjänst i en ny tid. I den har hon skrivit kapitlet om predikan – med backspegeln som kompass. Tillsammans med Joel Halldorf och Robert Eriksson var Åsa även redaktör för den.

Tidigare har Åsa bland annat arbetat som bibellärare och kursföreståndare på Liljeholmens folkhögskola.