Britta Hermansson

Britta Hermansson är pastor i Equmeniakyrkan. Hon är efterfrågad föredragshållare och driver den populära samtalspodcasten Brittas vardagsrum.

Britta har på Libris skrivit böckerna Yttre tryck och inre vilaMöten som berör, Mogna vackert och nu senast boken De vi ville bli.