C. S. Lewis

C. S. Lewis levde 1898-1963 och är en av Englands mest kända kulturpersonligheter.

Han var född i Belfast men bodde och arbetade större delen av sitt liv i Oxford, och blev mot slutet av sitt yrkesverksamma liv professor i Cambridge.

Hans litterära produktion var mångsidig – romaner och essäer, apologetik och akademiska texter. Inte minst känd är han för sin barnboksserie om landet Narnia.

På Libris finns bland annat böckerna Anteckningar under dagar av sorg, Den stora skilsmässan, Lidandets problem, Från helvetets brevskola, Kan man vara kristen och Mirakel utgivna.