Bokförlaget Libris grundades 1952, men verksamheten har pågått ända sedan 1910-talet. Vår utgivning omfattar skönlitteratur, facklitteratur inom samhälle, psykologi och teologi, biblar och andaktsböcker samt barnböcker. Den kännetecknas av vår kvalitet och fokus på existentiella frågor.

Vår vision är att ge ut böcker som ger Livsmod, Livsmening och Livskunskap.

 

 

HISTORIEN OM OSS

Väckelserörelsens predikanter och kolportörer förde in boken i de svenska hemmen. Bibeln och psalmboken kompletterades med postillor, sångböcker och annan uppbyggelselitteratur. Olika traktatsällskap spred miljontals skrifter och förlagen var många. Så kallades också frikyrkofolkets banbrytare ”läsare” – ett smädeord som de snabbt gjorde om till ärenamn. Den svenska frikyrkohistorien är alltså i hög grad litteraturhistoria. Förutom frågor om tro och livsåskådning finns här en rik musikskatt och kunskap om främmande länder – ”läsarna” var globalister långt innan begreppet var uppfunnet.

I den myllan har Libris förlag sina rötter.

Från 1952 började trossamfundet Örebromissionen (idag Evangeliska Frikyrkan) ge ut böcker under namnet Libris, som är latin för ”böcker”.

Viljan att förklara kristen tro med bevarad integritet i relation till såväl budskapet som mottagarna, har genom åren skapat ett levande samtal som också vässat utgivningsprofilen. Libris vill visa att det är möjligt att med bevarad kvalitet verka i det fertila gränslandet mellan tro, vetande och samhälle.

Libris ägs idag av de svenska frikyrkosamfunden Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Pingst – fria församlingar i samverkan (Pingst FFS).

Förlaget flyttade 2017 från Örebro till Stockholm. Förlaget är medlem i Svenska Förläggareföreningen och Kristna Bokförläggareföreningen.

Milstolpar i förlagets historia

1960-talet     Svenska Baptistsamfundets och Örebromissionens gemensamma sångbok ”Psalm och Sång” ges ut.

1970-talet     Boken ”Driven av kärlek ” av Bruce E. Olson, om hur en sydamerikansk indianstam möter kristen tro, säljer i stora upplagor. Den omfattande utgivningen av C. S. Lewis böcker startar.

1980-talet     Nyöversättningen av Nya testamentet, ”NT-81”, blir startskottet för en omfattande bibelutgivning. Den språkligt reviderade text av Gamla testamentet som Libris tar fram tillsammans med EFS-förlaget godkänns av Svenska Bibelkommissionen och blir en försäljningsmässig framgång.

1984 blir ”Barn skriver till Gud” den mest sålda boken i svensk fackbokhandel.

 1990-talet     Libris köper de sex bokhandlar som bär förlagets namn. ”Läsarnas Bokklubb” blir en del av förlaget och ”Libris Bok- och Musikklubb” bildas. Utgivning av databöcker startas. Dessa verksamheter läggs senare ner.

2000-talet     Den kompletta nyöversättningen av Bibeln är färdig och mer än 300 000 biblar säljs på kort tid. En satsning på postorderverksamhet inleds men är nu nedlagd.

2010-talet     Förlaget omorganiseras och förändrar arbetssätt i linje med branschens allmänna strukturomvandling.

Bland författarna kan nämnas Tomas Sjödin, Vibeke Olsson, biskop Martin Lönnebo och karmelitermunken Wilfrid Stinissen, liksom Jim Wallis, C. S. Lewis och nobelpristagaren Desmond Tutu.