Carl-Magnus Carlstein

Carl-Magnus Carlstein är doktorand i Nya testamentet vid Uppsala universitet och adjunkt vid Linköpings universitet. Han tilldelades Samuel Halldorf-stipendiet 2011 med motiveringen att han » på ett föredömligt sätt förenar teologisk forskning med liv och tjänst i den kristna kyrkan«.