Christian Hjortkjær

Christian Hjortkjaer är filosofie doktor vid Sören Kierkegaards Forskningscenter. Han är ofta använd föredragshållare och undervisar på Silkeborgs Högskola. Han har även skrivit flera böcker i skärningsfältet mellan filosofi, psykologi och teologi.

Endast ett sökresultat