Daniel Alm

Daniel Alm är föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan, samt i Pingstkyrkan Västerås. Han har varit pastor inom pingströrelsen sedan drygt 20 år tillbaka. Nu är han aktuell som redaktör för boken Kallad, bekräftad, överlåten.