Eugene Peterson

Eugene Peterson  är född i Kanada och professor emeritus i teologi . Han undervisade unga teologer i hebreiska och nytestamentlig grekiska i många år innan han blev församlingspastor.

I sitt församlingsarbete började han arbeta med den moderna bibelöversättningen The Message.  Efter 30 år tog den form som en klar bibelöversättning. Den har efter det spridits över hela den engelskspråkiga världen.

2012 lanserade Libris den svenska översättningen Nya testamentet – The Message på svenska, 2013 utkom Psaltaren – The Message på svenska och andaktsboken Ett ljus att leva i – Genom året med The Message.

Hösten 2015 kom samlingsvolymen The Message på svenska: Nya Testamentet, Psaltaren, Ordspråksboken, Predikaren.