Gita Andersson

Gita Andersson är prästen som tillsammans med hängivna medarbetare och lekmän fick sin församling att växa från 30 till 130 på tio år. I dag är hon pensionär och kan summera den fantastiska resa som hon gjort tillsammans med Kummelby församling.

Endast ett sökresultat