Göran Janzon

Göran Janzon är född 1945 och har under stora delar av sitt liv arbetat med teologisk utbildning i Centralafrika samt som lärare och rektor vid Örebro Missionsskola. Han är teol dr i missionsvetenskap och har publicerat både böcker och artiklar inom detta område. Han var medlem i Svenska Lausannekommittén från 1976 och dess ordförande från 1988 till 1999.

Endast ett sökresultat