Hans Johansson

Hans Johansson var teolog och pastor. Han har författat en bibelkommentar till Andra Korinthierbrevet (KNT) samt till Romarbrevet (NTB) Så räddar Gud världen (Libris) samt boken En korsfäst Gud (Libris). Som retreatledare och andlig vägledare var han i många år en företrädare för tidebönstraditionen.