Jan Beskow

Jan Beskow är professor emeritus i psykiatri och har arbetat med suicidprevention som forskare, kliniker och lärare under hela sitt yrkesverksamma liv, vid Göteborgs universitet och Linköpings universitet. Han har tidigare gett ut ett antal böcker i ämnet, bland annat Suicidalitet som problemlösning, Olyckshändelse och trauma och nu senast på Libris förlag – Handbok för livskämpar.