Jan Beskow

Jan Beskow (1931-2020) var professor emeritus i psykiatri och arbetade med suicidprevention som forskare, kliniker och lärare under hela sitt yrkesverksamma liv, vid Göteborgs universitet och Linköpings universitet. Han har tidigare gett ut ett antal böcker i ämnet och på Libris förlag är han medförfattare till Handbok för livskämpar.

Endast ett sökresultat