Kerstin Enlund

Kerstin Enlund var förbundsrektor i Studieförbundet Bilda 1998–2016. Hon har bakgrund som diakon och är idag terapeut, ledarutbildare samt kyrkostyrelsens ordförande i Equmeniakyrkan.

Endast ett sökresultat