Lena Helgesson

Lena Helgesson bor i Billdal utanför Göteborg med sin make Lars.

Lena har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv som medicinsk sekreterare men är numera pensionär och författare.

Lena är mamma till Grabben i kuvösen bredvid, ståupparen, författaren och skådespelaren Jonas Helgesson. Jonas har mer än en gång offentligt tackat sin mamma för vad hon betytt för honom.

I boken CP-barnet: Kampen. Sorgen. Glädjen. berättar hon för första gången själv om kampen, våndorna och lyckan med att vara förälder till ett barn med stora behov.

”CP-barnet är en berättelse om kamp, sorg och glädje. Min sons cp-skada blev min värsta fiende. Att jag inte kunde acceptera den blev som att gå ut i krig mot en allt för stark motståndare. Striden både styrkte mig och

knäckte mig. Den gav kraft men tog också kraft. Jag ville ge min son allt, all min kärlek ville jag ge honom. Jag ville ge mitt liv för honom.

Vid ett psykologbesök kom jag plötsligt till insikt om vad min son kunde, vad han hade lärt sig, vilken utveckling

som hade skett. Mina ögon öppnades. Jag fylldes av en stor tacksamhet. En tacksamhet som läkte mitt hjärta. Jag fick sluta fred med cp-skadan. Jag fick sluta fred med mig själv.”