Mattias Stølen Due

Mattias Stølen Due (född 1980) är psykolog och avdelningschef på Center for Familieudvikling i Köpenhamn. Han har via kurser, terapi och föredrag hjälpt många par att kunna kommunicera och trivas bättre i sitt förhållande.

Mattias debuterar på svenska med sin bok Medan vi fortfarande älskar, där han vill ingjuta hopp i parrelationer. Det finns mycket att göra för att förbättra en relation menar Mattias. Beslutsamheten har stor betydelse, att man inte bara glider med in i negativa spiraler. Och att man orkar se och ta ansvar för sin del av problemen.

Till vardags jobbar han bland annat med ”par-check”. Man kan säga att det är som en årlig besiktning av en relation. Par kommer till Mattias och han hjälper dem stämma av läget i relationen. Ungefär som besiktningsmännen på bilbesiktningen hjälper oss upptäcka fel/risker med vårt fordon.