Mikael Tellbe

Mikael Tellbe är född 1960 och är docent i Nya Testamentet, lärare vid Örebro Teologiska Högskola, pastor inom Evangeliska Frikyrkan (EFK) och författare.

Han är författare till ett flertal böcker, bland annat Korsmärlt gemenskap – kommentar till Första Korinthierbrevet, Tillbaka till framtiden – vad vi påstår, tror och vet om tidens slut och Vad menar vi med att bibeln är Guds ord?.