Per-Erik Åström

Per-Erik Åström är fotograf och har under många år arbetat för Rädda Barnen. Han är uppväxt i Härnösand.