Peter Strang

Peter Strang är cancerspecialist och professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet samt överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa cancersektion.

Han har föreläst mycket och skrivit flera läroböcker för vården, senast När döden utmanar livet – om existentiell kris och coping i palliativ vård, som utkom 2013, samt Livsglädjen och det djupa allvaret.

Hösten 2013 medverkade han i SVT-serien Döden, döden, döden med Anna Lindman Barsk. Samma höst gav han på Libris ut boken Så länge vi lever – Hur insikten om livets korthet kan tydliggöra nuet och dess möjligheter.