Runar Eldebo

Runar Eldebo är författare, förkunnare och pastor i Värnamo Missionskyrka.

Han har skrivit en rad böcker på Libris, bland annat Kristen i landet lagom, Salt, sorgeboken Den tid vi fick och senast Tillbaka till församlingen.