Sören Perder

Sören Perder är pastor inom Pingströrelsen.