Tom Wright

Tom Wright föddes i Morpeth, Northumberland, i Storbritannien 1948 och är en av vår tids mest lästa teologer.

Han är professor i Nya testamentet och den tidiga kristna kyrkan vid University of St Andrews i Skottland. Tidigare har Wright varit biskop i Durhams stift (2003–2010).

På Libris har böckerna Helt enkelt kristenDen historiske JesusÄnnu bättre och Jesus helt enkelt utkommit.