Välkommen till ett inspirerande kurstillfälle omkring ledarskapets innersida.

Medverkande är PER STARKE, teolog med inriktning mot religionsfilosofi, chef inom Sv kyrkan på nationell nivå och författare till bl a boken GeneralsekreterarenTOMAS SJÖDIN, pastor och författare till bl a boken Jag har slagit upp mitt tält i hoppets landBRITTA HERMANSSON, pastor och författare till bl a Gud gömmer sig bakom en björkLOUISE SJÖLUND, stiftsgårdspräst och DANIEL PETRÉN, nybliven musiker och kommunikatör på stiftsgården.

Klicka här för att hämta en pdf med mer information.