Torbjörn Åhgren

Torbjörn Åhgren är poliskommissarie i Göteborg och har jobbat företrädesvis med våldsbrott i drygt 30 år. Han har varit chef och utbildare inom kriminaltekniken och arbetar just nu som gruppchef inom den kriminaltekniska verksamheten.