Har du skrivit ett manus?

Vår utgivning är bred och omfattar bland annat populär- och fackteologi, andaktsböcker och bibelhandböcker, skönlitteratur, biografier, livsberättelser och populärpsykologi.

Bekanta dig med aktuella böcker här på webbplatsen för att se om ditt manus kan passa hos oss. Vår utgivning av bilderböcker och kapitelböcker för barn är mycket begränsad. Vi tar inte emot lyrikmanus.

Om du har skrivit ett manus som du tror kan passa vår utgivning är du välkommen att skicka en papperskopia till oss under följande adress:

“Manus”
Libris bokförlag
Box 15144
167 15 Bromma

Vi har inte möjlighet att ta emot manus via e-post, på diskett eller i annan digital form, inte heller handskrivna texter. Av praktiska skäl är vi tacksamma om sidorna är numrerade, har enkelsidigt tryck och är samlade i en vanlig plastmapp eller liknande, inte i pärm. Bifoga en presentation av dig själv och din bokidé tillsammans med manuskriptet. Glöm inte att ange din adress – gärna även din e-postadress.

Vi får in många manus för bedömning, så vi måste prioritera hårt bland de manus vi kan satsa på. Om vi är intresserade att gå vidare med ditt manus, så återkopplar vi till dig.

Vi returnerar inte insända manuskript – skicka därför inga originaltexter eller originalillustrationer till oss.

Tips och idéer är välkomna! Hör av dig till:

Johan Ericson
Tel 0730-47 69 00
E-post johan.ericson@libris.se

Peter Eriksson
Tel 070-8920208
E-post peter.eriksson@libris.se