Har du skrivit ett manus?

Vår utgivning är bred och omfattar bland annat populär- och fackteologi, andaktsböcker och bibelhandböcker, skönlitteratur, biografier, livsberättelser och populärpsykologi.

Bekanta dig med aktuella böcker här på webbplatsen för att se om ditt manus kan passa hos oss. Vår utgivning av bilderböcker och kapitelböcker för barn är mycket begränsad. Vi tar normalt inte emot lyrikmanus men kan göra undantag – kontakta oss först.

Om du har skrivit ett manus som du tror kan passa vår utgivning är du välkommen att skicka in det på e-post, bifogat som Word eller PDF-dokument, till:
info@libris.se

Skriv gärna ”manus” samt din arbetstitel i ämnesraden.

Om du inte vill skicka in via e-post kan du fortfarande skicka en papperskopia (ej handskrivet) till oss under följande adress:
“Manus”
Libris bokförlag
Box 15144
167 15 Bromma

Vi ser dock helst att vi får in manus i digital form. Av praktiska skäl är vi tacksamma om sidorna är numrerade och att du bifogar en presentation av dig själv och din bokidé – gärna i ett separat dokument. Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter.

Vi får just nu in många manus för bedömning, så vi måste prioritera hårt och handläggningstiden är lång. Om vi är intresserade att gå vidare med ditt manus, så återkopplar vi till dig. På grund av den stora mängden manus vi mottager så kan vi inte refusera via ett personligt e-postmeddelande eller brev. Har du inte hört från oss och undrar angående ditt manus så uppmanar vi dig att ta en ny kontakt med hänvisning till det insända manuset.

Vi returnerar inte insända manuskript – skicka därför inga originaltexter eller originalillustrationer till oss.

Alla tips och idéer är välkomna! Hör av dig till:

Johan Ericson
E-post johan.ericson@libris.se

Peter Eriksson
Tel 070-8920208
E-post peter.eriksson@libris.se